REVİZYON GEÇMİŞİ
Rev. NoTarihiRev. YapanTanımKullanıcı Bilgilendirme NotuGerekçeGörseller
10513.05.2015Gökhan UĞRAŞYeni Kurulan İSG Laboratuvarı birimi için LVP programında gerekli düzenlemeler "Kalibrasyon Laboratuvarına bağlı olarak yeni kurulan İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Laboratuvarı koordinatörlüğü ve bölümleri tanımlanmış olup, belirtilen personeller için gerekli yetki düzenlemeleri tamamlanmıştır. Birimdeki Personellerin LVP programına girip personel modülündeki bilgilerini eksiksiz girdikten sonra işlemler tamamlanacaktır. Bu bölümden çıkartılacak rapor kapaklarında havale süreci bütün talep türlerinde olduğu gibi İdari Personel>Müdür>Bölüm Sorumlusu>Teknik Personel şeklinde olacak olup, farklı olarak raporlar da 3 imza değil de 2 imza olacak şekilde programda düzenleme tamamlanmıştır." İlgili birimden gelen talepGörsel
10413.05.2015Gökhan UĞRAŞÖzgeçmiş görüntüleme ile ilgili düzenleme Personel Modülündeki kayıtlı bilgilere göre Özgeçmiş belgesi için Doğum Yeri ve Tarihi ile Öğrenim Türü alanları eklenilmiştir. Birimlerden gelen talepler Görsel
10313.05.2015Gökhan UĞRAŞBeyan doğrulama sertifikasyonu (BDS) işlemlerinin LVP programı üzerinden yürütülebilmesi Dokümanlar modülünde doküman türlerine “BDS(Beyan doğrulama sertifikasyonu) işlemleri” eklenilmiştir. BDS türü seçildiğin de BDS Türü, Firma/Kuruluş Adı, doğrulanan Beyanlar, İmzalayan Makam, Son geçerlilik tarihi, …. Gün önce hatırlat, Marka, Tarifi alanları görünecek olup diğer doküman türlerinde ise bu alanlar gizlenecektir. Sadece sözleşme türündeki dokümanlarla ortak bir kaç alanı bulunmaktadır. Son geçerlilik tarihi alanı zorunlu alan olup boş bırakılması durumunda uyarı mesajı verecektir. Ayrıca diğer dokümanlar da olduğu gibi bilgisayar da kayıtlı doküman ilgili kayıta yüklenebilecektir. Doküman yükleme-değiştirme ve silme yetkisine sahip kullanıcılar için Doküman Modülüne girildiğin de sadece kendi müdürlüğüne ait BDS türünden, yürürlükte olan dokümanlar incelenecek olup, Son geçerlilik tarihine “gün önce hatırlat” alanına girilen değer kadar yaklaşıldığında uyarı mesajı çıkacak olup, Hatırlatma sayfasında bu dokümanlar listelenecektir. Bu uyarının alındığı dokümanlar kullanıcı tarafından kontrol edilmeli ve gerekli değişiklikler yapılıp son geçerlilik tarihi revize edilmelidir." YSM' den gelen talepGörsel
10222.04.2015Gökhan UĞRAŞPersonel Modülünde düzenleme Personel Modülündeki Personel Arama sayfasındaki listenin Excele Aktar ile raporlaması sırasında bazı özel karakterlerden dolayı listenin tamamı aktarılırken oluşan hata düzeltilmiş olup,sorgu sonucundaki listenin tamamı excele aktarılabilir duruma getirilmiştir. Birimlerden gelen talepler Görsel
10122.04.2015Gökhan UĞRAŞCihaz Kalibrasyon Bilgileri bölümünde düzenleme Kalibrasyon bilgilerinin ilk girerken veya gridten mevcut kayıtları değiştirirken kalibre eden listesindeki mevcut kayıtların tekrar girişini engellemek amacıyla kalibre eden listesinde diğer seçildiğinde görüntülenen metin kutusuna yazılan kişi veya firma/kurum adı mevcut listedeki kayıtlarda mevcut durumu incelenecek olup, şayet varsa uyarı mesajı vererek kaydetme işlemi devam etmeyecektir. Böylece bir set içindeki aynı isimlerin tekrar girişi engellenmiş olacaktır. Birimlerden gelen taleplerGörsel
10022.04.2015Gökhan UĞRAŞRapor bölümünde düzenleme Rapor bölümünde Akr. kapsamında olmayan raporlar için Akr. ücretinin girilmesinin engellenmesi ve kullancıyı uyarı mesajı vererek bilgilendirmesi sağlanılmıştır. YSM'den gelen talep Görsel
9901.04.2015Gökhan UĞRAŞAkreditasyon kapsamındaki raporlarda girilen akredite ücretlerinin Talep Sorgulama listesinde görüntülenmesiAkreditasyon kapsamındaki raporlarda girilen akredite ücretler Talep Sorgulama sonucu görüntülenen listeye eklenilmiştir.Birimlerden gelen taleplerGörsel
9801.04.2015Gökhan UĞRAŞTÜRKAK'a ödenecek katkı payının hesaplamak amacıyla gerekli olan akredite deney metodu ücretlerinin LVP'den takip edilebilmesi için düzenlemeTÜRKAK kurumunun her yıl sonunda laboratuvarlardan istemiş olduğu akreditasyon katkı paylarının daha etkin hesaplanabilmesi için yapılmıştır. Rapor bölümünde bu ücret sadece Akr. Kapsamında işaretlenmiş olan raporlar için girilecektir. Akr. Ücreti akredite metotların ücretidir ve KDV dahil olarak girilecektir. Deney ücreti yine eskiden olduğu gibi normal şekliyle girilecektir.Birimlerden gelen taleplerGörsel
9701.04.2015Gökhan UĞRAŞCihaz Kalibrasyon süreç takip ve kontrol formunda düzenlemeCihaz modülündeki Kalibrasyon süreç takip ve kontrol formunda bazı karekterlerdeki sorun düzeltilmiştir.Birimlerden gelen talepler
9601.04.2015Gökhan UĞRAŞİnsan kaynaklarının Terfi işlemleri çerçevesinde 'Kıdemli' ve 'Baş Mühendis' Kadroları için LVP de Personel Modülünde düzenlemeYeni oluşturulmuş kadrolar LVP de Personel Modülünde Unvan listesine eklenilmiştir. Bu çerçeve de kadro ünvanı değişen personeller Personel Modülün de ünvanlarını kendileri mutlaka güncellemelidir.Birimlerden gelen taleplerGörsel
9511.03.2015Gökhan UĞRAŞAnket modülünde grafik sayfasına müdürlük bazlı anket sayısı grafiği eklenilmesiAnket modülünde grafik sayfasına Merkez Başkanlığı veya Grup Başkanlıkları için bağlı olan müdürlüklere ait müdürlük bazlı anket sayısı grafiği eklenilmiştir.YSM den gelen talepGörsel
9411.03.2015Gökhan UĞRAŞAnket modülünde grafik sayfasına müdürlük bazlı anket ortalama puan grafiği eklenilmesiAnket modülünde grafik sayfasına Merkez Başkanlığı veya Grup Başkanlıkları için bağlı olan müdürlüklere ait müdürlük bazlı anket ortalama puan grafiği eklenilmiştir.YSM den gelen talepGörsel
9311.03.2015Gökhan UĞRAŞBelgelendirme müdürlüklerinden gelen taleplerde firma ve firma yetkilisine gönderilecek e-postalar için Mail gönder seçildiğinde e-posta adres kontrolü eklenilmesiEski kayıtlı firmalarda girilmemiş firma ve firma yetkilisi e-posta adresleri için mail gönderirken hata oluşmaktaydı. Mail gönderirken e-posta adresinin var olması durumu kontrol edilecek olup, eposta adresi olmaması durumunda kullanıcıya uyarı mesajı gidecektir. Bu uyarı mesajından sonra kullanıcı ilgili firma ve firma yetkilisinin eksik e-posta adreslerini girmesi gerekir.Birimlerden gelen talepGörsel
9211.03.2015Gökhan UĞRAŞLVP->Birim->Sözleşme kapsamındaki faaliyetler listesinin excele aktarılabilmesiSözleşme Kapsamındaki Faaliyetlerin gelir ve rapor sayısı bazlı excel raporunun alınabilmesiBirimlerden gelen talepGörsel
9111.03.2015Gökhan UĞRAŞLVP->Satınalma modülünde düzenlemeLVP Satınalma modülünde girilen kayıtlara ek bilgiler girebilmek amacıyla açıklama alanı eklenilmiştir.Ayrıca aram sonucu listeye açıklama kolonu dahil edilmiştir.Birimlerden gelen talepGörsel
9018.02.2015Gökhan UĞRAŞAnket sonuçlarının grafiksel raporlanmasıAnket Sorgulama ile belirlenen kriterlere göre yapılan arama işlemi sonucunda oluşan listenin; Soru bazlı ortalama puanları, soru kategorilerine göre ortalama puanı, tercih etme nedenlerine ait kategorilerin işaretlenme sayısı ve görüş-öneri sayılarının grafiksel raporlanabilme imkanı getirilmiştir. Anket Puanlama sayfasındaki Grafik Gösterimi butonu ile açılabilir.Birimlerden gelen talepGörsel
8926.01.2015Gökhan UĞRAŞLVP->DeneyTalep->Rapor->Numune Bilgileri bölümündeki İşlemden Kaldırılma Gerekçesi alanındaki karakter sayısının artırılmasıBazı birimlerde DeneyTalep->Rapor->Numune Bilgileri bölümündeki İşlemden Kaldırılma Gerekçesi alanında yazılan karakter sayısının fazla olmasından dolayı kaydetme işlemi sırasında hata oluşmaktaydı.Bu alandaki karakter sayısı artırılmıştır.Birimlerden gelen talep
8826.01.2015Gökhan UĞRAŞPersonel Modülünde e-posta alanı ile ilgili düzenlemePersonel müdülünde e-posta alanı zorunlu alan yapılmış olup, kullanıcıların tse.org.tr uzantılı e-postalarını girmeleri gerekmektedir.Birimlerden gelen talep
8726.01.2015Gökhan UĞRAŞAnket Modülünde Memnuniyet Puan Hesaplama Sonuçları sayfası oluşturulmasıAnket Sorgulama sayfasında seçilen arama kriterlerine göre yapılan arama sonucunda oluşan listedeki anketler üzerinde hesaplama sonuçlarını görüntüleyen sayfa oluşturulmuştur. Anket modülü açıldığında ekrana gelen ilk sayfa olan Anket sorgulama sayfasında “Anket Puanlama” düğmesi ile bu sayfaya ulaşılabilir. Yapılan arama sonucunda görüntülenen kayıt yoksa Anket Puanlama düğmesi pasif olacaktır.Öncelikle LYT lerin anketleri düzenli olarak girmeleri gerekmektedir.Birimlerden gelen talepGörsel
8626.01.2015Gökhan UĞRAŞTalep Sorgulama sayfasında düzenlemeLVP kullanıcı hesabı oluşturulup da personel modülünde bilgilerini doldurmayan kullanıcıların bulunduğu birimlerde Talep Sorgulama sayfasında birimin seçilmesi durumunda oluşan sayfa görüntülememe hatası düzeltilmiştir.Ayrıca LVP de Personel Arama bölümünde de kullanıcının görünmesi için kullanıcı hesabı açılan kullanıcıların mutlaka personel modülündeki bilgilerini doldurması gerekmektedir.Birimlerden gelen talepGörsel
8524.12.2014Gökhan UĞRAŞBirim Faaliyet Rap/Talep Sorgulama sayfasında arama kriterlerine yeni alanların eklenilmesiBirim/FaaliyetRap modülündeki Talep Sorgulama sayfasında arama kriterlerine Numune Marka ve Model alnları eklenilmiştir.Birimlerden gelen talepGörsel
8424.12.2014Gökhan UĞRAŞLVP ye anket modülü eklenmesiMüşteriler tarafından doldurulmuş  “TSE Deney Laboratuvarları Müşteri Anketi” verilerini saklamak, verilere göre sonuç analizleri yapabilmek ve grafiksel raporlama amacıyla LVP de Anket Modülünün Kayıt girişi, Girilen kayıtları görüntüleme, değiştirme, silme ve girilen anketi yükleme işlemlerine ait aşamaları tamamlanmıştır.
LYT yetkisine sahip olan kullanıcılar ilgili anket satırını seçtikten sonra Sil ile silinebilir. .
LYT yetkisine sahip olmayanlarda  Görüntüle/Değiştir ve Sil düğmeleri pasif gelecektir. .
LYT yetkisine sahip olan kullanıcılar Yeni Anket Doldur ile boş bir Anket Formu sayfasını açıp anket doldurabilirler.
TSE Deney Laboratuvarlarını tercih etme nedenlerinde birden fazla seçim imkanı vardır.
Diğer Tercihler bölümündeki seçeneklerde birden fazla seçim imkanı vardır.
Anket kayıt edildikten sonra Anket Yükle ile dosya olarak yüklenebilir.
Görüntüle ile daha önceden anket dosyası yüklenilmişse görüntülenebilir. Şayet yüklenilmiş anket yoksa “Henüz bir dosya yüklenmemiş.” Uyarısı verecektir.

Puanlama sayfasıyla ilgili çalışmalara başlanılmıştır.
YSM den gelen talepGörsel
8301.12.2014Gökhan UĞRAŞLVP de Personel modülünden açılan Gizlilik ve Tarafsızlık Beyan Formunda güncellemePersonel modülünden açılan Gizlilik ve Tarafsızlık Beyan Formunda Doküman No,Tarihi,Revizyon Tarihi ve No alanları güncellenmiştir.YSM den gelen talepGörsel
8201.12.2014Gökhan UĞRAŞTalep Sorgulama sayfasında arama sonucunda görüntülenen listeye yeni alanların eklenmesiBirim/Faaliyet Rap da açılan Talep Sorgulama sayfasında arama sonucunda görüntülen listeye Müşteri(firma) ilçe, adres,telefon,fax,e-posta alanları eklenilmiştir.Sorgulama sonucu oluşan liste Excele Aktar ile excel tablosuna kısayoldan aktarılabilir.Birimlerden gelen talepGörsel
8127.11.2014Gökhan UĞRAŞRapor kapağında düzenlemeRapor Kapağında talep eden bölümünde kurum veya firma adının uzun olması durumunda adın tamamı görünmemekteydi.Talep Eden alanı genişletildi.Bir satıra sığmaması durumunda bir alt satırda devamı görünecektir.Birimlerden gelen talep
8024.11.2014Gökhan UĞRAŞTalep Sorgulama sayfasında arama kriterlerine Gelen Evrak No ekleme Birim/Talep Sorgulama sayfasında arama kriterlerine Gelen Evrak No eklenmiştir.Talep kaydı sırasında varsa Evrak bölümünde Gelen Evrak Numarası girişi yapılmaktadır.Birimlerden gelen talepGörsel
7921.11.2014Gökhan UĞRAŞPersonel Eğitim Sorgu Raporu eklenilmesiLVPde birimlerdeki personellerin almış olduğu eğitimleri Personel Modülündeki eğitim alanında girilmesi zorunludur. Eğitimleri Personel bazlı listelemek amacıyla Personel Eğitim Raporu hazırlanılmıştır.Müdürlük, eğitim başlama tarihi,eğitim bitiş tarihi ve çalışma durumu(halen çalışanlar,ayrılanlar,Tümü) kritlerlerine göre sorgulama yapılabilir.Müdürlük listesi LVP deki kullanıcının yetkisine göre otomatik dolacaktır. Müdürlük personelleri sadeece kendi müdürlüğü,Grup başkanları altındaki tüm müdürlükler,Merkez Başkanı ise bütün müdürlükler Müdrlük listesine sayfa il kaçıldığında program tarafınan eklenecektir.Arama sonucunda bulunan kayıtlar Excele Aktar butonu ile excele aktarılabilir.Bu sayfaya Birim/Faaliyet rap da Personel Eğitim Raporu butonu ile ulaşılabilirsiniz.Birimlerden gelen talepGörsel
7818.11.2014Gökhan UĞRAŞDeneyTakibi sayfasında düzenlemeDeneylerin hangi aşamada olduğunu görüntülemek amacıyla hazırlanmış DeneyTakip sayfasında deneyin ne zaman biteceğini belirten Numunenin Tahmini Bitiş Tarihi alanı eklenilmiştir. Numuneye ait iş akışının mutlaka Numune kaydı sırasında seçilmesi gerekmektedir.Şayet Tahmini Bitiş Tarihi henüz girilmemişse ilgili alanda "İlgili numunenin Tahmini Bitiş Tarihi henüz girilecek aşamaya gelmemiştir." açıklaması görünecektir.Belgelendirme müdürlüklerinden gelen talepGörsel
7717.11.2014Gökhan UĞRAŞRapor kapağında olumsuz deney açıklamasının görünürlüğü ile ilgili düzenlemeRapor kapağının en altında imzaların üstünde bulunan ve sadece Akreditasyon kapsamında olmayan deney raporlarında Olumsuz Sonuçlanan Deneyler için hem Türkçe(Olumsuz Sonuçlanan Deneyler : ile başlayan ) hem de ingilizce açıklama(Negative Concluded Tests : ile başlayan) birlikte görünmekteydi. Bu düzenleme ile artık Rapor bölümünde Numune bilgilerinde bulunan "Rapor Kapağının içeriğinde numunelerin ingilizce karşılıkları da olsun" seçeneği işaretli ise sadece ingilizcesi(Negative Concluded Tests : ile başlayan) ; İşaretli değilse sadece Türkçesi(Olumsuz Sonuçlanan Deneyler: ile başlayan) görünecektir. Bu alan da Rapor/Numune bölümündeki Olumsuz Deneyler (Kapsam Dışı Nedeni) alanına yazılan açıklama görünecektir.Birimlerden gelen talepGörsel
7612.11.2014Gökhan UĞRAŞTSE Belgelendirme müdürlüklerinden gelen taleplerin eposta ile bilgilendirilmesi için düzenleme TSE Belgelendirme müdürlüklerinden gelen talepler için talebin ilk kaydı sırasında yani Numune Kabul formu açılırken ve deneylerin tamamlanmasından sonra Evrak bölümünde Rapor Gönderim Tarihi girildiğinde daha önceden belgelendirme uzmanı ve belgelendirme müdürlüğüne eposta ile bilgilendirme yapılmaktaydı.Yeni yapılan bu düzenleme ile bilgilendirme de alıcılara Firma eposta adresi ile firma yetkilisi eposta adresleride dahil edilmiştir.Bu nedenle belgelendirmeden gelen taleplerde firma bilgilerinde mutlaka firmanın e-posta adresi ve firmaya ait en az bir yetkili ve yetkiliye de ait eposta kaydı girilmek zorunluluğu bulunmaktadır.Bu duruma dikkat edilmeli şayet bu bilgler eksik yada e-posta formatı uygun değilse e-posta gitmeyecek ve sonrasında Numune Kabul Formu açılmayacaktır.Eposta adreslerinin doğru girilmesi İdari personelin sorumluluğundadır.LVP de kayıtlı eski firmalar kullanılacaksa bu düzenleme doğrultusunda firma bilgileri güncellenmelidir.Bu eposta içerisinde ayrıca talebe ait bilgiler ve her bir numune için ilgili DeneyTakip sayfasını otomatik açacak link olup,bu link sayesinde firmalar deneylerinin hangi aşamada olduğunu TalepNo ve Talep Kabul Tarihi bilgilerini girmeye gerek kalmadan ulaşabileceklerdir.Genel Sekreterliğin talimatı üzerine Elektroteknik ve Makina Grup Başkanlığından gelen talepGörsel
7512.11.2014Gökhan UĞRAŞFirma-Müşteri kayit formunda firma ve firma yetkilisi eposta alanları için düzenlemeFirma Kayıt formunda bulunan Firma ve firma yetkilisi e-postası alanlarına e-posta formatına uygun kayıt girilebilmesi amacıyla doğrulama kontrolleri eklenilmiştir.E-posta adresi mutlaka küçük harflarla girilmeli ve ç,ğ,ı,ö,ş,ü,İ gibi harflar kullanılmamalıdır.Çünkü müşterilerilere bilgilendirme yaparken bu e-postalar kullanılacaktır.Belgelendirme müdürlüklerinden gelen taleplerdeki ilgili firma bilgilerinde e-posta adresleri ve Firmaya ait bir yetkili olmak zorundadır.Firma yetkilisinin de e-posta adresi girilmelidir. Görsel
7427.10.2014Gökhan UĞRAŞTalep Ara sayfasındaki sorguda düzenlemeLVP de Talepara sayfasında arama kriterlerinde sorgulama için Talep Kabul Tarihi girilmesi durumunda taleplerin kabul tarihi ile birlikte yeni sorguda kabul tarihi boş olanlar için talebin LVP'ye giriş tarihinde de arama yapılması sağlanmıştır.Böylece eskiden listede görünmeyen talep kabul tarihi boş olanlarda(01.01.1900) görüntülenmiş olacaktır.Listede Arama sonuçlarının görüntülendiği listeye LVP Giriş Tarihi sütunu eklenilmiştir.Elektroteknik ve Makina Grup Başkanlığından gelen talepGörsel
7327.10.2014Gökhan UĞRAŞTalep Ara sayfasında bu ay sonuçlanan talep sayısının eklenmesiTalep Ara sayfasında bu ay sonuçlanan talep sayısı eklenmiştir.Elektroteknik ve Makina Grup Başkanlığından gelen talepGörsel
7215.10.2014Gökhan UĞRAŞLVP de cihaz kalibrasyon süreç takip formunda düzenleme LVP de Cihaz kalibrasyon bilgileri bölümünde açılan cihaz kalibrasyon süreç takip formunda düzenleme yapılmıştır.Birimlerden gelen talep
7115.10.2014Gökhan UĞRAŞDeney Talep türlerine yeni türlerin eklenmesiDeney Talep türlerine TSE Marka Müracaatı-Tek Yıldız ,TSE Marka Müracaatı-Çift Yıldız ,TSE Marka Müracaatı-Tek Yıldız (İtiraz),TSE Marka Müracaatı-Çift Yıldız (İtiraz),Ara Kontrol (TSE Marka Müracaatı-Tek Yıldız),Ara Kontrol (TSE Marka Müracaatı-Çift Yıldız),Ara Kontrol TSE Marka Müracaatı-Tek Yıldız (İtiraz)Ara Kontrol TSE Marka Müracaatı-Çift Yıldız (İtiraz) türleri eklenmiştir.YSM den gelen talepGörsel
7010.10.2014Gökhan UĞRAŞRapor kapağında imza bölümünde düzenlemeRapor kapağında deney personeli ile kontrol eden yani bölüm sorımlusu/Teknik Şef aynı personel ise sadece deney personeli ve Onaylayan görünecektir.Kontrol eden bölümü görünmeyecektir.Birimlerden gelen talep
6925.09.2014Gökhan UĞRAŞSatınalma modülündeki arama sonuçlarının excele aktarımıSatınalma modülünde görüntülenen arama sonuçlarının excele aktarımı için çalışma yapılmıştır.Arama sonucunda tabloda kayıt varsa Excele Aktar düğmesi görünür hale gelecektir.Şayet kayıt yoksa Excele Aktar butonu görünmeyecektir.Birimlerden gelen talepGörsel
6804.09.2014Gökhan UĞRAŞBirim/Detaylı Rapor sayfasındaki Bekleyenler sayfasında düzenlemeBirim/Detaylı Rapor sayfasındaki sorgulama sonucunda kişi bazı görüntülenen bekleyen taleplerin görüntülendiği Bekleyenler sayfasındaki listeye Tahimini Bitiş Tarihi ile bugün arasındaki geçen gün,Talep kabul tarihinden bugüne kadar geçen gün ve girilen iş akışındaki toplam süre(gün) eklenilmiştir. Grup Başkanlıklarından gelen talepGörsel
6727.06.2014Gökhan UĞRAŞNumune Etiketi ile ilgili düzenlemeNumune Etiketi ile ilgili yapılan düzenlemeler şunlardır:

1-Seçili numune için birimin ""adet"" veya ""paket"" olması durumunda girilen miktar kadar etiket rapor sayfasında görünecektir.Farklı birimler için miktar değeri dikkate alınmadan sadece bir tane etiket görüntülenecektir.

2-Numuneler bölümüne yeni eklenen ""Talepteki tüm numune etiketlerini bir defada yazdır"" seçili olması durumunda talepdeki bütün numuneler için birim ve miktar değerleri dikkate alınarak oluşturulan etiketler açılan tek bir rapor sayfasında görüntülenme imkanı sağlanmıştır.Seçili değilse sadece o an görüntülenen numune için etiketler görüntülenecektir.

Birimlerden YSM ye gelen talepGörsel
6618.06.2014Gökhan UĞRAŞOrganizasyon şeması eklenmesiDKMB bünyesindeki aktif Başkanlık,Grup Başkanlıkları,Laboratuvar ve bölümleri gösteren organizasyon şemasını içeren sayfa eklenilmiştir.Bu sayfadaki bilgiler LVPde kayıtlı verilerden alınmaktadır. Görsel
6512.06.2014Gökhan UĞRAŞSatın alma modülü eklenmesiBirimde gerçekleşen satın alma faaliyetlerine ilişkin bilgilerin giriş takibi amacıyla LVPye Satın alma modülü eklenmiştir. Kayıtlar ilgili İdari Büro ve Bölüm Sorumlusu/LYT tarafından girilecektir.17-19 Ocak 2014 tarihli YGG toplantısında alınan 5 nolu karar gereği birimlerin satın alma faaliyetlerini izlenmesinin sağlanmasıGörsel
6427.05.2014Gökhan UĞRAŞTÜRKAK logolu raporlarda sonucun açıklama kısmında belirtilmesiTÜRKAK logolu raporların kapak sayfasındaki AÇIKLAMALAR kısmında; -Rapor sonucuna ilişkin bilgi ile, -RAPORLAR sayfasında ""Olumsuz Deneyler" ve "Açıklama (Rapor Kapağı)" kutucuklarına yazılan bilgilerin otomatik çıkması için düzenleme yapıldı.

Aşağıdaki sıralamaya göre görüntüleme yapılacak: [Yapılan muayene ve deneylerden .....sonuç alınmıştır.-"Olumsuz Deneyler" - "Açıklama (Rapor Kapağı)"]

*Rapor sonucu "-" olarak girilenler için AÇIKLAMALAR kısmında sonuç bilgisi çıkmayacaktır.

-20.05.2014/179690 saylı Genel Sekreterlik Genelgesi (Madde 3 'ün son cümlesi) gereği ,

-Kurum içi müşterilerden rapor kapağında sonucun gösterilmesine yönelik talepler

Görsel
6324.04.2014Gökhan UĞRAŞBirim/Detaylı rapor sayfasındaki sağ tarafda bulunan personel performans bölümünde düzenleme Birim/Detaylı rapor sayfasındaki sağ tarafda bulunan personel performans bölümüne sorgu sonucuna personellerin bitirdiği deneylere ait gelir ile rapor sayıları için önce (,zamanında(=Tahmini bitiş tarih), sonra(>Tahmini bitiş tarih) eklenmiştir. Ayrıca Biten rapor sayılarına link verilip, o link tıkanıldığında o sayıyı oluşturan raporlar listelenmektedir.Grup Başkanlıklarından gelen talepGörsel
6214.04.2014Gökhan UĞRAŞDökümanlar modülünde Dokuman Ara bölümndeki arama kriterlerine indirim Check Box eklemeDökümanlar modülü Dokuman Ara bölümündeki arama kriterlerine sadece indirim yapılmış sözleşmeleri sorgulamak amacıyla CheckBox eklenmiştir. İndirim sadece Sözleşme türündeki dökümanlara girildiği için arama işlemi de sadece Sözleşme türündeki dökümanlar üzerinde olacaktır.Birimlerden gelen talepGörsel
6108.04.2014Gökhan UĞRAŞDökümanlar modülünde Dokuman Ara bölümündeki arama kriterlerine döküman durumu eklemeDökümanlar modülünde Dokuman Ara bölümndeki arama kriterlerine döküman durumu eklenerek dökümanın yürürlük,iptal ve tüm durumu şeklinde arama yapılabilir.Birimlerden gelen talepGörsel
6031.03.2014Gökhan UĞRAŞSözleşme bilgilerinin detaylandırılması, taleple ilişkilendirilmesi ve sözleşme kapsamındaki faaliyetlerin listelenmesiSözleşme bilgilerinin detaylandırılması, taleple ilişkilendirilmesi ve sözleşme kapsamındaki faaliyetlerin listelenmesi (1)Doküman listesindeki “Deney protokolü” ifadesi genelleştirilerek “Sözleşme” ye dönüştürülmüştür. Böylece DKMB birimlerini ilgilendiren Üst Yönetim tarafından imzalanmış Anlaşma ve protokollerin de buraya eklenmesine imkan sağlanmıştır. (2) Sözleşme giriş kısmında “Sözleşme türü, Sözleşme yapılan kuruluş, İmzalayan makam, (varsa) indirim oranı,….. “gibi bazı yeni alanlar eklenmiştir. (3) Yeni Talep kaydı oluşturulurken (varsa) ilgili Sözleşme seçilerek Sözleşmelerle ilgi kurulacaktır.(Listede sadece ""hizmet"" sözleşmeleri gösterilmiştir. Sözleşeme tipi ""İş birliği"" olarak seçilen sözleşmeler görünmez. ) (4)Birim kısmındaki Sorgulamalarda, Sözleşme kapsamında çıkarılan rapor ve elde edilen gelirin gösterilmesi sağlanmıştır. 06.02.2014 tarihli Genel Sekreter Yardımcılığı toplantısında alınan karar gereği birimlerden istenecek sözleşme kapsamındaki faaliyetlerin LVP'den takibinin sağlanmasıGörsel
5925.02.2014Gökhan UĞRAŞBirim/TalepSorgu sayfasında arama kriterlerine Firma ili eklenmesiTalep Sorgu sayfasında talep kaydı yaparken girilmiş olan firmaların bulunduğu şehire göre talep sorgulaması yapılabilmesi amacıyla arama kriterlerine firma il eklenmiştir. Birimlerden gelen talepGörsel
5814.02.2014Gökhan UĞRAŞLVP de bazı sorgulama sayfalarındaki listenin excele aktarımıTalepAra,Birim/TalepSorgu,CihazArama,PersonelArama,Personel Eğitim bilgileri sayfalarında görüntülenen arama sonuçlarının excele aktarımı için çalışma yapılmıştır.Arama sonucunda tabloda kayıt varsa Excele Aktar düğmesi görünür hale gelecektir.Şayet kayıt yoksa Excele Aktar düğmesi görünmeyecektir.Birimlerden gelen talepGörsel
5727.01.2014Gökhan UĞRAŞEBYS'den yazılan Rapor ön yazıları için yazı metninin LVP'de oluşturularak EBYS'ye atma imkanının sağlanmasıBilindiği gibi Kurumumuzun resmi yazışma ortamı EBYS olduğundan, tüm evrakların EBYS'de oluşturulması gerekmektedir. Hazırlanan raporların ön yazı ile gönderildiği durumlarda kullanıcılara kolaylık sağlamak amacı ile, yazı metninin LVP'den Kopyala-Yapıştır yöntemiyle EBYS'ye atılabilmesi için düzenleme yapılmıştır. Öncelikle evrak EBYS'de YAZI DÜZENLEME(YAZI METNİ) aşamasına kadar eksiksiz oluşturulacaktır. YAZI DÜZENLEME aşamasına gelince, LVP'de RAPORLAR kısmına koyulan "EBYS içerik oluştur" butonuna tıklanarak, açılan sayfadaki metin seçilip kopyalanacak ve EBYS'deki YAZI METNİ kısmına yapıştırılacaktır. İhtiyaç halinde yapıştırılan yazı metninde gerekli düzenleme ve düzeltmeler yapılarak Evrak işlemleri EBYS üzerinden tamamlanacaktır.EBYS'de Rapor ön yazısı oluştururken yaşanan zaman kaybının azaltılmasıGörsel
5609.01.2014Gökhan UĞRAŞTalep Sorgulama sayfasında arama kriterlerine Arşiv No eklemeTalep Sorgulama sayfasında arama kriterlerine Arşin No alanı eklenilmiştir.Birimlerden gelen talepGörsel
5517.12.2013Gökhan UĞRAŞBelgelendirme amaçlı Rapor kapağında Belgelendirme Uzmanının isminin belirtilmesi Belgelendirme Merkezi'nden gelen talebe istinaden Belgelendirme Müdürlükleri'ne gönderilen raporların ilgili Belgelendirme uzmanına ulaşmasını kolaylaştırmak için Rapor Kapağında Talep Eden kısmında parantez içerisinde deney talep kaydı esnasında girilen Belgelendirme Uzmanının isminin yazdırılması için düzenleme yapılmıştır.Belgelendirme Merkezi Başkanlığı'nın 02.12.2013 tarih ve 416038 sayılı talebi gereği
5406.08.2013Gökhan UĞRAŞBirim Performansı sayfasında bölüm bazlı sorgulamaBirim/Detaylı Rapor ile görüntülenen Birim Performansı sayfasında bölüm bazlı sorgulama kriteri eklenilmiştir. Laboratuvar Müdürü talebi bölüme havale ederken bölümid’si kaydedilmektedir. Yalnız fatura talep bazlı olduğundan sorgulamanın doğru sonuç vermesi için; Müdür talep içerisinde birden fazla numune olması durumunda numunelerin tamamını aynı bölüme ve bölüm sorumlusunun da tek deney personeline havale etmesi gerekmektedir. Ayrıca LVP programındaki bu revizyon 07/08/2013 tarihinde yapıldığından dolayı bu tarihten sonra bölüme havale edilen ve Rapor onay tarihi ile fatura tarihi bu tarihten sonra girilmesi durumunda Birim Performans sayfasındaki sorgulama düzenli çalışacaktır. Sorgulama şayet laboratuvardaki bütün bölümler için olacaksa “-“ seçilmelidir.Laboratuvarlardan gelen talepGörsel
5302.08.2013Gökhan UĞRAŞTahmini bitişe uyum performansına gecikmekaynağı analizinin eklenmesiBirim- Faaliyet Raporu kısmında bulunan ""Performans Göster"" sayfasında, Tahmini Bitişe Uyum Göstergelerinin 2013 yılı Kalite Hedeflerindeki Tahmini Bitişe Uyum kriterleri ile uyumlaştırılması amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. (1) Öncelikle Talep kısmında Rapor Onay Tarihinin girme aşamasında Tahmini Bitişe göre bir gecikme varsa, gecikme kaynağının girilmesi (2) Tahmini Bitişe Uyum Göstergelerine Gecikme kaynağının analizi bilgileri ve iş günü olarak gecikme süreleri eklenmiştir. (3) Birim sekmesindeki hedef giriş sayfası düzenlenmiştir.DKMB 2013 yılı kalite hedeflerindeki Tahmini Bitişe uyumla ilgili kriterlerin LVP'den izlenebilmesi için düzenleme gereğiGörsel
5203.07.2013Gökhan UĞRAŞTalep Sorgulama sayfasında arama kriterlerine Fatura No eklenmesiTalep Sorgulama sayfasında arama kriterlerine Fatura No alanı eklenilmiştir.YSM'den gelen talepGörsel
5120.06.2013Suat ÖZKANLaboratuvar Teknik Şefi olarak atanmış personele ve vekillerine imza yetkisinin devredilmesiLaboratuvar Teknik Şefi olarak atanmış personele ve vekillerine imza yetkisinin devredilmesi ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığının 14.06.2013 ve 221468 sayılı yazısı
5020.06.2013Suat ÖZKANDeney raporlarının iptal edilebilmesi16.00.00.T07 nolu talimatta bahsi geçen rapor iptali gereken durumlarda LVP üzerindede iptalin yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır.16.00.00.T07 nolu talimattaki hatalı raporların iptaline ilişkin LVP de düzenleme gereğiGörsel
4912.06.2013Suat ÖZKANLVP Dokümanlar modülündeki değişikliklerin kullanıcılara e-posta ile bildirilmesiStandart, teknik belge,yönetmelik, gibi LVP'de tutulan dokümanların durumlarında bir değişiklik(yeni ekleme,tadil ekleme veya iptal) olduğunda ilgili personelin e-posta ile bilgilendirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Kullanıcıların söz konusu dokümanların güncel versiyonlarını kullanmaları konusundaki etkin olarak bilgilendirirlmesi amaçlanmaktadır. Dokümanların yüklenmesinden, güncellik kontrolünden ve değişikliklerin sistemdeki kayıtlara işlenmesinden LYT ve ilgili Bölüm Sorumluları sorumludurlar. 
4811.06.2013Gökhan UĞRAŞTahimini bitişe göre gecikmelerin kaynağının analizine yönelik düzenlemeTalep modülünde Rapor bölümünde Rapor Onay tarihi girilip Kaydet seçildiğinde Tahmini Bitiş Tarihinden sonraki bir tarih olması durumunda Gecikme Kaynağı listesinden "Laboratuvar veya Müşteri" seçimi ile açıklama girilmesi zorunludur. Kalite hedeflerinde laboratuvar kaynaklı gecikmelere göre değer belirlenmesiGörsel
4713.05.2013Gökhan UĞRAŞCihaz modülünde alarm sayfasındaki Kalibrasyon planına uyum gösterimine iş günü bazında gecikme süresi hesabınında eklenmesi Cihaz modülündeki alarm sayfasında kalibrasyon planına uyum göstergelerinde ortalama gecikme süresi hesaplanırken toplam günün yanısıra iş günü bazında(hafta sonları hariç) hesaplama sonucu eklenmiştir.YSM' den gelen talepGörsel
4608.01.2013Gökhan UĞRAŞÖzgeçmiş çıktısı alma düzenlemesiPersonel modülünde LVP'de girilmiş bilgileri kullanarak özgeçmiş alma imkanı sağlanmıştır. "Özgeçmiş" butonuna tıklanarak yazıcı çıktısı alınabilir veya bilgileri Word'e atılabilir.Personeller sadece kendi özgeçmişlerini, müdürler isekendi ve birimindeki personelleirn özgçemişlerini görüntüleyebilir.Farklı amaçlarla kullanım için sistemdeki personel bilgilerinin özgeçmiş şeklinde düzenlenmesi talepleriGörsel
4501.10.2012Suat ÖZKANOtomatik Bilgilendirme E-postası27.09.2012 tarih ve 360691 sayılı Merkez Başkanı talimatıyla, Laboratuvarlarımıza ÜBM kanalıyla gelen deney taleplerinde Talep Yazıları istenmeyeceğinden , Numunelerin ve Deney talebinin ÜBM uzmanlarınca etkin takibini sağlamak amacıyla LVP üzerinden otomatik bilgilendirme sistemi oluşturulmuştur.

Numune ile birlikte gelen formdaki bilgiler esas alınarak, deney talebi LVP'ye girilecektir. Talep kaydı tamamlanınca, ÜBM birimi, ilgili belgelendirme uzmanı ve firmanın e-posta adreslerine sistem tarafından otomatik bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

ÜBM birimlerinin ve belgelendirme uzmanlarının e-posta adresleri sistemde tanımlanmıştır. İhtiyaç duyulan, Belgelendirme uzmanı listesinden ilgili uzmanın seçilmesi ve Görev Olur/tarihinin ekrana çıkan mesaj kutularına girilmesi gerekmektedir.(ÜBM formun yeni versiyonuna Belgelendirme uzmanı ve e-postasını eklemiştir. Fakat geçiş aşamasında bu bilginin ÜBM biriminden alınması gerekiyor. ÜBM Görev olur ve tarihi numune tutanağında tutanakta mevcut olup, ÜBM birimlerindeki iç izlenebilirlik için yazışma ve bilgilendirmelerde ilgi kurulması istenmektedir. )

Talep yazısı olmayan ÜBM talepleri için , Gelen Evrak tarihi yerine Tutanak tarihi girilecektir. Gelen Evrak numarası zorunlu olmaktan çıkarılmış olup boş bırakılacaktır.

Ayrıca 07.02.2014 tarihinden itibaren de deney işlemleri tamamlanıp Evrak bölümünde rapor gönderim tarihinin ilk girilmesi veya önceki tarihden farkı bir tarih girilmesi durumunda ÜBM birimi ve uzmanına tekrar eposta gidecek. Evrak bölümünde kaydet seçildikten sonra açılan e-posta ekranından mutlaka e-posta gönder seçilmelidir.

Genel Sekreterimizin "ÜBM'den gelen deney talepleri için talep yazılarının kaldırılarak numuneyle birlikte gelen formdaki bilgilerle deney talebinin kabul edilmesi" talimatıGörsel
4403.08.2012Suat ÖZKANGecikme uyarıları kısmına sorumlu personel eklenmesiGecikme uyarıları kısmına sorumlu personel kısmı eklenerek personelin kendisine ait gecikme uyarılarını daha kolay bir şekilde görebilmesi sağlanmıştır.Laboratuvarlardan gelen talepGörsel
4319.06.2012Gökhan UĞRAŞMüşteri bilgilerine Nace Kod seçimi eklenmesiFirma bilgilerinden daha etkin yararlanmak amacıyla firma bilgilerinde Nace sektörünün girilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Merkez Başkanlığından gelen talepGörsel
4224.05.2012Gökhan UĞRAŞLVP Kullanım Kılavuzu eklemeLVP Programının daha verimli ve kolay kullanılabilmesı için LVP KULLANIM KILAVUZU hazırlandı. Kılavuzun başındaki içindekiler bölümünde ilgili konu başlıklarına tıklayarak istenilen konuya daha hızlı ve kolay ulaşabilirsiniz.Ayrıca kılavuzun açılma süresi internet bağlantı hızınıza göre değişebileceğinden kılavuz açılırken bir süre beklemek zorunda kalabilirsiniz.YSM ye gelen talepGörsel
4118.04.2012Gökhan UĞRAŞMüşteri bilgilerine sektör seçimi eklenmesiDuyuru, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinde Firma bilgilerinden daha etkin yararlanmak amacıyla firma bilgilerinde Firmanın sektörünün girilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Şubat 2012'de gerçekleştirilen YGG'de alınan 8 nolu karar gereği müşteri iletişim bilgilerinin girişinde büro ve depo personellerinin gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Etkin iletişim için adres ve telefon-faks no bilgilerinin yanında e-posta adresleri de büyük önem arz etmektedir.Merkez Başkanından gelen talepGörsel
4009.04.2012Gökhan UĞRAŞFaaliyet Raporunda detaylandırmaLaboratuvarlarımızın Sanayi Bakanlığı'ndan gelen PGD taleplerine ilişkin gelir ve rapor sayılarını daha kolay izleyebilmeleri amacıyla, Talep türü "Sanayi Bakanlığı - Piyasa Kontrolü" olan taleplerin Faaliyet raporunda ayrı sütunda gösterilmesi sağlanmıştır.Şubat 2012'deki YGG'de alınan 11 nolu karar gereğiGörsel
3906.02.2012Gökhan UĞRAŞPersonel Görev Tanımı,Ek sorumluluklar ve vekil ekleme ve değiştirme yetkisini sadece Laboratuvar Müdürüne veren düzenlemePersonellerin Laboratuvar bünyesindeki görev,ek sorumluluklar ve vekillerini Laboratuvar müdürü belirlemesine rağmen LVP de bu tanımlamaları sadece personel kendisi yapabiliyordu.Artık LVP de yetkilendirme işlemini sadece Laboratuvar Müdürüne veren düzenleme yapıldı.Personel Görev, Ek Sorumluluk ve vekillerinin sadece Laboratuvar Müdürü tarafından belirlenebilmesiGörsel
3831.01.2012Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANNo Al butonunun kaldırılmasıRapor kaydedilirken önce rapor numarası alınıp daha sonra Kaydet butonuna tıklanıyordu. Yapılan değişiklikle No Al butonu kaldırılmış olup rapor kaydedilirken rapor numarasının otomatik olarak alınması sağlanmıştır.YSM'ce tespit edilen hataGörsel
3731.01.2012Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANRapor Onay Tarihinde DeğişiklikRapor Onay Tarihini sadece Deney Personeli yetkisi olan kişiler girebilmekteydi. Yapılan değişiklikle idari büro personellerine de rapor bölümünde sadece rapor onay tarihi girebilme yetkisi verilmiştir.Laboratuvarlardan gelen talep.Görsel
3606.01.2012Gökhan UĞRAŞRapor numarası alınan numunenin silinmesinin engellenmesi için yapılan düzenlemeBir numune silindiğinde numuneye ait raporlar, Depo hareketleri,havaleler de silinmektedir. Bazen rapor numarası alınmış numuneler yalnışlıkla personel tarafından silinebilmektedir. Bu düzenlemden sonra numune silinmek istenildiğinde , şayet numunenin rapor veya raporları varsa uyarı mesajı verek program numunenin silinmesine müsaade etmeyecektir. Bu durumda numuneye ait rapor silindikten sonra numune silinebilir.Raporu çıkmış numune kayıtlarının sehven silinebilmesi
3506.01.2012Gökhan UĞRAŞDLMB Ayrılış tarihi girilen Personel üzerindeki cihaz set kontroluBazı durumlarda, Cihazlar modülündeki sorumluluklarını devretmeden personelin ayrılması nedeniyle sorumluluk kayıtları güncelliğini yitirmektedir. Buna mani olmak maksadıyla, Personel modülünde ayrılan personel için ayrılma tarihi girerken sistemin sorumlulukları otomatikman kontrol ederek, varsa cihaz sorumluluklarını devretmeden çıkış yapmasına izin vermeyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Bu bağlamda cihazlar modülündeki personel seçim listelerinde sadece halen birimde bulunan personellerin gösterilmesi sağlanmıştır.Cihazlar modülünde ayrılan personellerin sorumluluklarının devrinin atlanması
3429.11.2011Gökhan UĞRAŞFaaliyet Raporunda detaylandırmaİthalat türündeki talepler İthalat(CE Dosya inc.) ve ve İthalat(Diğer) olarak 2 gruba ayrıldı.Ayrıca daha önce Diğer grubunda yer alan Eğitim faaliyetleri için ayrı bir başlık açılarak eğitimden elde edilen gelir ve sertifika sayısı gösterilmiştir. Programın bu algılamayı yapabilmesi için, eğitim taleplerinde talep türü "eğitim" olarak seçilmeli ve sertifika sayısı için katılımcıların isimleri numuneler kısmına girilerek rapor numarası alınmalıdır. Alınan rapor numarası sertifika belge no olarak kullanılacaktır.(Pratik uygulama detayları için öneriyi getiren Tahribatsız Muayene laboratuvarı ile görüşülebilir. Tahribatsız Muayene ve Elektroteknik laboratuvarlarından gelen talepGörsel
3325.11.2011Suat ÖZKANTarih girişlerinde tutarlılık kontrolüLVP de tarih bilgileri girilirken yapılan hataları azaltabilmek için düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile herhangi bir alana tarih bilgisi girildiğinde girilen tarihin tutarlı bir tarih olup olmadığının kontrolü sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Hatalı giriş yapıldıysa kullanıcıya uyarı çıkacaktır. Tutarlılık kontrol kriterleri Görsel kısımda verilmiştir.(820 nolu önleyici faaliyet)LVP'deki tarih giriş kutucuklarına yanlış tarih girilmesi durumunda, programdaki sorgulama ve analiz sonuçlarını etkilenebileceğinden hata ihtimalini azaltmak amacıyla tutarlılık kontrolüne ihtiyaç duyulmasıGörsel
3224.11.2011Suat ÖZKANKalibrasyon Planına Uyum sorgulamasında düzenlemeCihazlar modülünde Kalibrasyon Planına Uyumun akreditasyon kapsamındaki cihazlar için ayrıca hesaplanması sağlandı. Bu amaçla koyulan kutucuk işaretlendiğinde, sadece cihaz bilgilerinde akreditasyon kapsamında seçili cihazlar dikkate alınacaktır. .Ayrıca yapılan değişiklikle "kullanım öncesi kalibrasyon" seçilmiş cihazların hesaplamada dikkate alınmaması sağlanmıştır.Akr. kapsamındaki plana uyumun izlenebilmesi yönünde birimlerden gelen talepGörsel
3116.11.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANPersonel Eğitim bilgilerinde Sertifika düzenlenme durumunun belirtilmesiPersonel eğitim bilgileri bölümünde, sertifikanın sisteme yüklenmeme sebebi personel ihmali yanında eğitimde sertifika düzenlenmemesinden de kaynaklanabilmektedir. Bunu netleştirmek amacıyla, sertifika düzenlenmeyen durumlarda seçilmesi için bir kutucuk konulmuştur. Bu kutucuğa tıklandığında sertifikayla ilgili alanlar otomatikman pasif yapılmaktadır. 2011 iç tetkiklerinde eğitim kayıtlarıyla ilgili tesbit edilen uygunsuzluklardan yola çıkılarak sertifika yüklememe nedeninin netleştirilmesi.Görsel
3001.11.2011Gökhan UĞRAŞDokümanlar modülüne yeni türler ilave edilmesiDokümanlar modülüne toplantı tutanakları,iç tetkik raporları ve performans raporlarının eklenebilmesi için düzenleme yapıldı. DLMB genelini ilgilendiren YGG toplantı tutanakları ve DLMB performans raporları YSM'ce sisteme eklenecek. Birimlerin iç tetkik raporları, toplantı tutanakları ve birim performans raporları birim LYT'lerince sisteme yüklenecek. bir iç tetkik rap. yüklemesi sağdaki GÖRSELe bakınız.Ankara Gıda lab. müdürü Ercan Kurt'tan gelen öneri değerlendirilerek, bu tür kayıtlara kolay erişimin sağlanması amacıyla uygulanmasında yarar görülmüştür.Görsel
2919.10.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANBirim-Detaylı Raporda Numune cinsine yazılacak kelimeyi içerecek şekilde arayan metin kutusu eklendi.Birim modülü Detaylı raporda (BirimPerformans sayfası) Numune Cinsi liste kutusunda Diğer seçilirse yanında bir metin kutusu görünecektir.Bu metin kutusuna yazacağınız ifadeyi içeren Numune cinslerini sorgular.Grup Başkanı Ramzan Gümüştaş'tan gelen talepGörsel
2812.09.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANDLMB Ankara Grup Başkanlığının kaldırılması nedeniyle LVP programında gerekli değişiklikDLMB Ankara Grup Başkanlığının kaldırılması nedeniyle LVP programında gerekli düzenlemeler yapıldı.Ankara Grup başkanlığına bağlı birimler 28.07.2011 tarihli 278400 sayılı olurdaki belirtilen grup başkanlıklarıyla ilişkilendirildi.28.07.2011 tarih ve 278400 sayılı Başkanlık makamının oluru
2611.08.2011Suat ÖZKANRapor tercüme taleplerinin LVPye kaydı.Muayene ve Deney Raporu Hazırlama talimatının 2.1.21 maddesinde bahsi geçen 2.1.21 daha önce tarafımızdan düzenlenmiş bir raporun farklı bir dilde istenmesi durumunda, LVP'ye talep kaydı girilirken Talep Türü listesine yeni eklenen "Rapor Çevirisi" seçilecektir.16.00.00.T.07 nolu Muayene ve Deney Raporu Hazırlama talimatının 2.1.21 maddesindeki uygulamaGörsel
2510.08.2011Suat ÖZKANBeyanname numarası ve beyanname tarihi ile talep sorgulamasıMüşteri "Deney Takip" sayfasında Beyanname Numarası ve Beyanname Tarihi ile sorgulama yaparken oluşan hata düzeltildi.Müşteri tarafından gelen şikayetGörsel
2407.07.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANLVP deki talepler modülünden iş akışlarının doğrudan gösterilmesiMüşteri "Deney Takip" sayfasında izlenebilen iş akışlarına, LVP kullanıcılarının Deney Talep modülü üzerinden doğrudan erişebilmelerini sağlamak için link verildi.Birimlerden gelen taleplerGörsel
2306.07.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANVekalet modülünde birim dışındakilere de vekalet verme imkanı verilmesiVekalet modülünde birim dışındakilere de vekalet verme imkanı sağlandı.Ankara İnşaat laboratuvarından gelen talepGörsel
2206.07.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANVekalet işleminde tarih hatasının düzeltilmesiVekalet verilirken, sistemdeki hatadan dolayı bitiş tarihinden bir sonraki günün girilmesi gerekiyordu. Hata düzeltildi.Kullanıcılardan gelen düzeltme talebiGörsel
2129.06.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANDökümanlar modülünde ortak doküman ekleme imkanı verilmesiTetkikte bir laboratuvarımızda 17025 standardının LVP-Dokümanlar modülünden takip ettiğimiz dış kaynaklı doküman listesinde bulunmamasından dolayı uygunsuzluk almıştık. Tabi LVP’de her birim sadece kendi dokümanlarını görebildiğinden her birimin bu standardı kendi listesine eklemesi gerekiyordu. Bu da mükerrer işlem ve takip gerektirdiğinden, bu durumu düzeltmek amacıyla LVP’de ortak dokümanlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, YSM ortak dokümanları tanımlayabiliyor. Takibini yapıyor. Her birim sorgulama yaptığında kendi birim dokümanlarına ilaveten YSM tarafından tanımlanmış ortak dokümanları da listede görüyor. İndirebiliyor. Arama sonuçlarında, ortak dokümanlar için ilgili birim olarak DLMB görünüyor. (Dolayısıyla birimlerce önceden tanımlanmış 17025 ve 43-1 ler kaldırıldı.) TÜM KULLANICILARA HATIRLTMA:Bir kullanıcı bir dokümanı sistemden indirdiğinde ismi dağıtım listesine otomatikman ekleniyor. Bu listenin de güncel olması ve sistemin etkin işlemesi için laboratuvardaki personellerin standartları bilgisayarlarında tutmamaları bakacakları zaman LVPden indirmeleri gerekiyor. BÖLÜM SORUMLULARINA HATIRLATMA:Ayrıca listenizdeki standartların belli aralıklarla güncelliklerinin kontrol edilmesi, değişiklik olmasa bile güncellik kontrol kayıtlarının sisteme işlenmesi için, “değiştir”e tıklayıp kaydetmek gerekiyor. Böylece son kontrol tarihi sisteme otomatik atılmış oluyor. 24.06.2011 tarihindeki TÜRKAK tetkikinde tesbit edilen 3/8 nolu uygunsuzluğun ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetGörsel
2027.06.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANİş akışlarında hata düzeltmesiŞartlandırma ve hazırlama seçili değilse sistemin sonraki aşamalara ait uyarıları vermediği tesbit edildiğinden, kodda gerekli düzeltmeler yapılarak, 1 Haziran itibariyle uyarı listeleri yeni koda göre güncellendi.YSM'ce tesbit edilen hata.
1906.06.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANFaaliyet raporunda değişiklik uyarısıGeçmiş aylara ait Rapor onay tarihi ve fatura tarihinin girilmesi veya değiştirilmesi durumunda, bunun eski faaliyet raporu verlerini etkileyeceğine dair uyarı verdirilmesi sağlanmıştır.Grup Başkanı Ramazan Gümüştaş'tan gelen talep.Görsel
1831.05.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANDetaylı rapor kısmında biten rapor ayrıntılarının gösterilmesiDetaylı Raporda personelin çıkardığı raporların listesine link verildi.Grup Başkanı Ramazan Gümüştaş'tan gelen talep.Görsel
1716.05.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANRapor kapağı açıklamalarının düzenlemesi16.05.2011 tarihinde 16.00.00.F.045 nolu deney raporu formu revize edilerek, kapak sayfasının alt kısmındaki açıklamalar değiştirilmiştir. Rapor kapak sayfası LVP'den çıkarıldığından, revizyona ilişkin LVP'de de gerekli düzeltme yapılmıştır. Ayrıca 05.05.2011 tarih ve 171557 sayılı Genel Sekreterlik oluruna istinaden Özel deneylerde rapor kapağında çıkan açıklama güncellenmiştir.Rapor kapak sayfası LVP'den çıkarıldığından, 16.00.00.F.045/16.05.2011-3 nolu rapor kapak formundaki revizyon ve 05.05.2011 tarih ve 171557 sayılı Genel Sekreterlik oluru gereği gerekli düzeltmelerin yapılması.
1602.05.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKAN CİHAZLAR sekmesindeki kalibrasyon planına uyum durumuna ilişkin olarak, kalibrasyon laboratuvarından kaynaklanabilecek bazı gecikmelerin de etkisinin görünebilmesi amacıyla, kalibrasyon tarihini esas alan hesaplamaya ilaveten, cihazın kalibrasyona gönderilme(yerinde kalibrasyonlar için kalibrasyona başlama) tarihine göre de uyum oranı ilave edilmiştir.Laboratuvarlardan gelen "Kalibrasyonların gecikmesinde Kalibrasyon laboratuvarlarının da payının olduğu, bunun da sistemde görünmesi gerektiği"ne yönelik talep.Görsel
1502.05.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANİş akışında tahmini bitişe deney süresi kadar yaklaşıldığında uyarı vermeBildiğiniz gibi LVP’de planlanan iş akışlarına uyum durumu otomatikman kontrol edilmekte ve ilgili kullanıcılar için UYARILAR oluşturulmakta ve gerekçe girilmesi istenmektedir. Bu çerçevede, numune geliş tarihinden itibaren, iş akışlarında belirtilen “numunenin laboratuvara teslim süresi” içerisinde (Genelde 1-2 saat girilmiş, Program bunu güne tamamladığından, en geç 1 gün içerisinde alınması gerekiyordu) numunenin deney personeli tarafından depodan teslim alınmaması durumunda program uyarı oluşturuyor ve toplam uyarıların yaklaşık yarısı bu aşamada oluşmaktadır. Tabii gerçek uygulamada, personelin elinde birden çok dosya olduğunda, deneylerine başlayamayacağı numuneyi depodan hemen teslim almak durumunda kalması numunenin muhafazasına yönelik sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. Bu konularda, laboratuvarlardan gelen geri beslemeler de dikkate alınarak, uyarı oluşturma kriterinde tahmini bitiş tarihi de hesaba katılarak bir düzenleme yapılmıştır. Şöyle ki, LVP, tahmini bitiş tarihine deney ve raporlama süresi kadar yaklaşılmadıkça deney personelini depodan numune teslim almaya zorlamayacaktır. Tahmini bitişe yaklaşma kriterini de iş akışlarında girilen “num. hazırlık, şartlandırma, ,deney ve raporlama” sürelerinin toplamından türetmektedir. Örneğin bahse konu sürelerin toplamı 20 gün ise tahmini bitiş tarihinden 20 gün öncesine kadar, depodan numune teslim alma uyarısı vermeyecek, ama 19 veya daha az gün kalmış ve hala numune teslim alınmamışsa uyarı verecektir. Böylece tahmini bitiş tarihleri de iş akışlarına entegre edilmiştir. Gerekçe girilmemiş uyarılar temizlenerek, yukarıda açıklanan kritere göre uyarı listeleri tekrar güncellendiğinden kullanıcıların uyarı listelerinde değişiklik olması normaldir.Sistem personelin iş yoğunluğunu dikkate almadan personele uyarı vermektedir. İş yoğunluğu dikkate alınarak belirlenen Tahmini Bitiş tarihinin iş akışlarına entegre edilme ihtiyacı.
1425.04.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANFaaliyet rapor sorgusuna çalışılan firma sayısının eklenmesiFaaliyet raporu sorgusuna seçilen dönemde çalışılan firmaların listesi de eklendi. 2011 kalite hedeflerine ilave edilen "Anket sayısının müşteri sayısına oranı" parametresinin hesaplanabilmesi için LVP'de firma sayısının gösterilmesi.Görsel
1301.04.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANCihazlarda KAL. Planına uyum durumunun gösterilmesiCihazlar sekmesindeki Uyarı sayfasına seçilen birim ve tarih aralığı için kalibrasyon planına uyum oranı ve ortalama gecikme süresinin gösterilmesi sağlanmıştır.2011 kalite hedeflerine ilave edilen Kalibrasyon planına uyum ve sapma sürelerinin LVP'den izlenebilmesi.Görsel
1230.03.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANUyarılarda düzeltmeUyarılardaki hatalı sorgu düzeltildi.Sorgudaki hatanın düzeltilmesi
1122.03.2011Gökhan UĞRAŞ/Suat ÖZKANPerformans Göstergelerine ortalama sapma sürelerinin eklenmesiTahmini bitiş tarihine uyum performansının daha sağlıklı analiz edilebilmesi amacıyla önce ve sonra biten talepler için ortalama sapma süresi eklendi.2011 kalite hedeflerine ilave edilen Tahmini bitişten sapma sürelerinin LVP'den izlenebilmesi.Görsel
1028.01.2011Gökhan UĞRAŞTahmini bitiş tarihinin Numune tablosuna yazılması esnasındaki hatanın düzeltilmesi Girilen bazı tahmini bitiş tarihlerinin daha sonradan kaybolması problemi çözüldü.Bazı tahmini bitiş tarihlerinin (yaklaşık %10)sonradan kaybolması sistemin etkinliğini azaltıyor.
927.01.2011Gökhan UĞRAŞCihazlara KAK ile kalibrasyon uzatma eklenmesiKalibrasyon prosedürünün 4.19 maddesi 29.12.2010 tarihinde yapılan revizyonla KAK ile kalibrasyonun uzatılması imkanı getirilmişti. Kalibrasyon Ara Kontrolü(KAK) ile son kalibrasyon tarihi uzatılan cihazlar için LVP’de yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir: • Cihaza yeni bir kalibrasyon kaydı eklenerek, “KAK ile uzatma” seçeneği işaretlenecek. • Sertifika yerine KAK sonuçları ve düzenlenen tutanak eklenecek. • Uyarılar kısmında KAK ile uzatılanlar sürekli turuncu renkte gösterilmektedir. Kalibrasyon prosedürüne eklenen yeni uygulamanın LVPye entegrasyonuGörsel
824.01.2011Gökhan UĞRAŞUyarılarda düzeltmeİş akış uyarılarında bir günden kısa süreli işlemlerde aynı gün uyarı vermemesi için düzenleme yapıldı.Ysm den talep
701.01.2011Gökhan UĞRAŞBirim raporlarında grafik gösterimdeki hatanın düzeltilmesiBirim modülündeki Detaylı rapor/Grafik gösterim sayfasında hatalı olan veriler düzeltildi. Müfettişlerin Birim modülündeki Detaylı rapor/Grafik gösterim sayfasında gelirlerin yüzde 1 oranında göründüğünü tesbit etmeleri.
611.12.2010Gökhan UĞRAŞ/Mehmet GÜRDALUyarılar düzenlemeUyarılarda geçen süreler hesaplanırken hafta sonuna denk gelen günlerin sayılmaması sağlanmıştır.Uyarılarda geçen süre hesaplarında, iş günleri değil de tüm günleri sayıldığından hatalı uyarıların çıkması
511.12.2010Gökhan UĞRAŞRapor kapağında vekalet düzenlemesi12.10.2010 tarih ve 351249 sayılı İKDB-2010/8 tamimi gereği vekaleten atılan imzalarda "y." ifadesini kullanmak yerine, Vekilin adının yazılarak imza atılacağından; bölüm sorumlusunun LVP'de vekalet verdiği tarih aralığında, rapor kapağında Vekalet verilen personelin adının otomatik olarak çıkması sağlanmıştır.12.10.2010 tarih ve 351249 sayılı İKDB-2010/8 tamimi gereği
402.12.2010Gökhan UĞRAŞTalep Sorgusunda düzenlemeTalep sorgusunda "İtiraz" kutucuğu seçilerek yapılan aramalarda, sadece Raporlar kısmında İtiraz olarak seçilmişler görünüyordu. Buna ilaveten Talep türü'nde ..(itiraz) ifadesi geçen talepler de sorguya dahil edildi.Bazı taleplerde Raporlar kısmında İtiraz seçilmesinin atlanması dolayısıyla bazı itirazların sorguda görünmemesiGörsel
324.11.2010YSMGecikme uyarılarıİş akışlarında beyan edilen sürelere uyulmaması durumunda, sistem ilgili personellere uyarı vererek gerekçesini girmesi istenecektir. Görsel
202.11.2010Gökhan UĞRAŞRapor kapağında vekalet düzenlemesi12.10.2010 tarih ve 351249 sayılı İKDB-2010/8 tamimi gereği vekaleten atılan imzalarda "y." ifadesini kullanmak yerine, Vekilin adının yazılarak imza atılacağından; Birim müdürünün LVP'de vekalet verdiği tarih aralığında, rapor kapağında Vekalet verilen personelin adının otomatik olarak çıkması sağlanmıştır.12.10.2010 tarih ve 351249 sayılı İKDB-2010/8 tamimi gereği
115.05.2010YSMİş Akışlarının eklenmesiMüşterilerin deney taleplerinindurumlarını Web sitesinden takip edebilmeleri için, Ürün bazlı iş akışları tanımlanarak veritabanına eklenmiştir. Yeni eklenen İş akışı modülünden iş akışları tanımlanabilmekte ve değiştirilebilmektedir. Deney Talep modülünde numuneler kısmından, sözkonusu numuneye uygulanacak iş akışı seçilebilmektedir. Müşteriler TSE web sitesindeki Deney Takip linkine tıklayarak taleplerini izleyebilirler.Müşteri memnuniyetinin arttırılması, laboratuvarlara gelen telefon trafiğinin azaltılması, müşterileri talepleri konusunda etkin bilgilendirme sağlanmasıGörsel